PHP全套学习教程(全部免费开放)

2019-12-16 0 694

全套PHP视频全部无码开放下载,包含全套的视频+笔记+源代码,一切只为了让学员少走弯路,我们相信掌握本套PHP教程,你完全能胜任企业级的PHP开发工作,还在等什么?赶紧下载吧!

阶段 课程名称 下载地址
第二阶段 01php基础语法 https://pan.baidu.com/s/1nSWIDp4s5X4XqJnFUVHnpQ
02mysql https://pan.baidu.com/s/14iXq1NDvqZhcqYLC02jaKA
第三阶段 1-基础 https://pan.baidu.com/s/1j9cuN2UCZB4BY6nXr8zVdw
2-面向对象 https://pan.baidu.com/s/1UalT8HoLaqKSACVGlRI8Uw
3-PDO https://pan.baidu.com/s/1x7eexKLypGb63KH6ZjKhLw
4-Smarty https://pan.baidu.com/s/1U9w6a70StfBHjcnb-MEq8A
5-MVC和blog项目 https://pan.baidu.com/s/1Xc4Zlzohy52PNP2Jhqdn_Q
第四阶段 xml https://pan.baidu.com/s/13qFEVfTqXXQTuj0pT0yl6Q
02-JavaScript高级 https://pan.baidu.com/s/1xzLQLObiMfet8wrjycKGYw
03-正则表达式 https://pan.baidu.com/s/1B8aLZxHqvljHTYZ-3abCeQ
04-ajax https://pan.baidu.com/s/1klOZY12rVhtNSXK9vTBo8A
05-jquery https://pan.baidu.com/s/13L0jyRB3A0QdyX8tCVqWZA
06-SVN https://pan.baidu.com/s/1PgPRw7obNKCP-ls6UTGy3A
第五阶段 01-ThinkPHP https://pan.baidu.com/s/1IiKkpkjwoetqolY401W8qg
02-项目电商 https://pan.baidu.com/s/1E9CXxJD0oairfNYjDh7Jcw
03-接口编程 https://pan.baidu.com/s/1qw_BUV5gnxSVyXoG4TzpkA
04-页面静态化 https://pan.baidu.com/s/19KvuMPGiTrMAfqKVBrwijA
第六阶段 01-Linux视频 https://pan.baidu.com/s/1qlU8WJXAgf1DGNmoPQ2d0g
02-Nginx视频 https://pan.baidu.com/s/14s5NnyR-jbcuM6gaHzm-GA
03-memcached视频 https://pan.baidu.com/s/11hwwqY-uZO3G7JvSeNsUNg
04-mongodb视频 https://pan.baidu.com/s/1DN6wzKbYehT2WqE9QyfV0w
05-redis视频 https://pan.baidu.com/s/1yLJ-SlQPBT5CfuXKb3zo7A
06-网站优化视频 https://pan.baidu.com/s/1G7B-IdqbpAc-PhD0Hlw8wA
收藏 (0) 打赏

感谢您的支持,我会继续努力的!

打开微信/支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦,分享从这里开始,精彩与您同在
点赞 (0)

抓虾网 经验教程 PHP全套学习教程(全部免费开放) https://www.zhuax.com/1592.html

相关文章

官方客服团队

为您解决烦忧 - 24小时在线 专业服务